Tour of Matabungkay 2014

Oct 27, 2014 / News /

Taon-taon ay ginaganap sa Brgy. Matabungkay Lian, Batangas ang tinatawag nating “Tour of Matabungkay” na kung saan ang lahat ng magagaling at may hilig magbisikleta maging Pilipino o di man Pilipino ay lumalago. Gaya halimbawa, itong nakaraan ika 17 hanggang … Read More

Senior Citizen Summit

Oct 14, 2014 / News /

Ang ating Senior Citizen ay mahalagang bahagi ng ating lipunan sapagkat ang pagpapahalaga sa kanila ay para tandaan hindi lamang ng ating paggalang kundi gayun din naman sa pagpapahalaga sa kanilang mga ginawa sa ating kumunidad. Kaya halimbawa nitong nakaraang ika 13 … Read More

Alay Lakad 2014

Oct 10, 2014 / News /

Sa pagtutulungan at pagkakaisa ng lahat ng antas ng lipunan at komunidad ay matatamo ang anumang hangarin lalo na para matugunan ang mga kahirapan ng mga tao. Sa alay lakad ang lahat ay gumagawa ng mga sakripisyo hindi lang para … Read More

Ulat sa Bayan sa Unang Taon

Oct 10, 2014 / News /

Ang ulat sa bayan ng ating Kgg. Isagani I. Bolompo MD.,MPH. Punongbayan ng pamahalaang local ng bayan ng lian sa pkikipagtulunga’t pagkakaisa ng sangguniang bayan ay naisagawa ang mga gawain bayan o proyekto ng punong bayan ng Lian, maging ito’y imprastraktura … Read More

Kasalan Bayan – 2014

Sep 8, 2014 / News /

Ang taunang gawaing ito ng pamahalaang local ng bayan ng lian ay isang paglilingkod ng punong bayan sa kanyang mga nasasakupan na mga mahihirap na nagsasama na maging legal ang kanilang pagsasama sa gitna ng mga kahirapan sapagka’t ang kahirapan … Read More

1 5 6 7